Lỗi vi phạm giao thông nào được nộp phạt tại chỗ và không cần lập biên bản?

Người ngồi trên xe không thắt dây an toàn; không tuân thủ hiệu lệnh; dừng xe và đỗ xe không ra tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết… là những lỗi vi phạm giao thông mà người điều khiển phương tiện có thể nộp phạt trực tiếp mà không cần biên bản hành chính.

Lỗi vi phạm giao thông nào được nộp phạt tại chỗ và không cần lập biên bản? 1

Lỗi vi phạm giao thông nào được nộp phạt tại chỗ và không cần lập biên bản?

Cụ thể, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Khoản 1 Điều 56 quy định xử phạt không lập biên bản được áp dụng cho các trường hợp cảnh cáo hoặc phạt tiền lên tới 500.000 đồng đối với tổ chứvà 250.000 đồng đối với cá nhân. Người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Dưới đây là những lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP được phép nộp phạt trực tiếp mà không cần phải lập biên bản hành chính.

,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,

,

Lỗi vi phạm ,,,

Mức phạt

,,,

,,,

 1. Người lái xe không thắt đai an toàn (tại vị trí có trang bị đai an toàn) khi xe đang di chuyển.

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng 
,,,

2. Người khác ngồi trên xe không thắt đai an toàn (tại vị trí có trang bị đai an toàn) khi xe đang di chuyển.

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng 
,,,

 3. Lái xe không tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu và vạch kẻ đường.

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng 
,,,

4. Dừng xe và đỗ xe không ra tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng 
,,,

5. Đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy. 

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng  
,,,

6. Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư từ 22h – 5h hôm sau trong trường hợp không phải xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

,,,

 

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng  
,,,

 7. Không tuân thủ quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

,,,

Từ 100.000 – 200.000 đồng  
Bạn cũng có thể thích