Top 10 ô tô tiêu thụ chậm nhất Việt Nam nửa đầu 2017

Mẫu ô tô tiêu thụ chậm nhất tại Việt Nam là Mitsubishi Pajero khi chỉ 5 chiếc được bán ra trong 6 tháng đầu năm nay. Honda Accord đứng thứ 10 với 113 xe được tiêu thụ.

Top 10 ô tô tiêu thụ chậm nhất Việt Nam nửa đầu 2017

 

Top 10 ô tô tiêu thụ chậm nhất Việt Nam nửa đầu 2017 3

Top 10 ô tô tiêu thụ chậm nhất Việt Nam nửa đầu 2017 4
Top 10 ô tô tiêu thụ chậm nhất Việt Nam nửa đầu 2017

Bạn cũng có thể thích