Khởi động thử nghiệm xe tự hành Nhật Bản

Chương trình thử nghiệm xe tự hành sẽ được chính phủ Nhật Bản triển khai tại khu vực nông thôn. Nhật Bản đặt kỳ vọng hệ thống này sẽ mang đến phương tiện tốt nhất cho những khu vực thưa dân và có tốc độ già hóa dân số nhanh.

Khởi động thử nghiệm xe tự hành Nhật Bản 1

Khởi động thử nghiệm xe tự hành Nhật Bản

Bước đầu, Bộ Giao thông Nhật Bản sẽ tiến hành thiết lập 13 điểm có trung tâm xe tự hành, bao gồm cả những điểm nghỉ chân bên đường. Hệ thống xe tự hành sẽ giúp người dân có thể gọi xe từ điểm trung tâm để đi mua sắm, tham quan du lịch hoặc giao hàng. Tất cả đều sẽ được thực hiện trên điện thoại thông minh.

Bộ Giao thông nước này đặt ra mục tiêu 3 năm để hoàn thành và đưa hệ thống xe tự hành vào hoạt động chính thức.

Bạn cũng có thể thích