Toyota và công nghệ phương tiện tự lái.

Toyota không tiết lộ rõ các tính năng đặc trưng nêu trên trước khi chúng được hoàn thiện thực tế để bảo vệ sự an toàn của người dùng và danh tiếng của hãng.

toyota auto

Trong khi đề cập và nhấn mạnh về nguồn lực khổng lồ mà Toyota đã đổ dồn vào nhằm  phát triển trí thông minh nhân tạo và các chức năng tự động tiên tiến. Toyota, mặc dù có lợi thế lớn về công nghệ tiên tiến, đã quyết định việc đưa các chức năng, công nghệ này vào ứng dụng thực tế phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo.

Toyota đã khẳng định rằng hãng không muốn là người dẫn đầu cho xu hướng công nghệ này vì một lý do quan trọng là hãng đặt sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu và nếu công nghệ, ứng dụng mới không đảm bảo được yêu cầu cơ bản đó thì sẽ gây anh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và niềm tin của người dùng đến hãng.

Toyota đã đặt ra các thử thách, yêu cầu khó khăn để đánh giá công nghệ để nhằm đưa ra sản phẩm hỗ trợ người tiêu dùng có kết quả tuyệt đối để người dùng có thể đặt niềm tin, sự an toàn của chính mình vào phương tiện.

Bạn cũng có thể thích